Mac İçin Çözümler

Anasayfa / Sektörler / Mac İçin Çözümler

Ön Muhasebe

Tilcomp Ön Muhasebe, ticari yazılımlar içinde en ekonomik ve sade olanı... Kullanımı kolay ve hızlı. Üstelik her adımda size yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Tek bilgisayarda veya ağ üzerinden kullanılabiliyor.
Sınırsız sayıda belge, fatura ekleyin belgeleri ekranda görün, dosyalarla arşivlerle uğraşmayın size daha çok zaman kalsın. Hesapçı tamamen Mac özelliklerine sahip olduğu için pek çok kullanım kolaylığına da bir arada ulaşılabilir. Rapor ve dökümler Excel ya da Acrobat programlarına aktarın, arzu edilirse e-mail ile de gönderin.

Stok Yönetimi

Sınırsız sayıda stok kartı tanımlanabilir, stok kartları detaylı olarak tanımlanabilir föyler ile stok hareketleri incelenebilir, resim eklenebilir. İşlemler bölümünde ise irsaliyeler bulunmaktadır. Bu alandan tüm müşteri ve satıcılar için alış, satış, şubelerarası sevk ve iade irsaliyeler oluşturulur, devir, üretime çıkış, fire gibi fişler düzenlenebilir.

Stok modülünde raporlar ve analizler alanından ise;
. Detaylı ya da detaysız seçimli olarak son giriş hareket değerleri ile değerleme stok,
. Eksiye düşen stok,
. Genel stok hareket,
. Özet dosyadan miktarsal stok ve ortalama devir hızı,
. Genel amaçlı hareket ve envanter,
. Miktarsal stok ve ortalama devir hızı,
. İade detaylı miktarsal stok,
. Genel amaçlı maliyet analizi,
. Detaylı maliyet analizi,
. Stok ya da müşteri satış dağılım analizi raporları alınabilir.

Listeler alanından ise;
. Stok kartları, irsaliyeler ve fişler detaylı olarak dökülebilir

Finans Yönetimi

Finans modülü çek ve senet, banka ve kasa bölümlerinde oluşmaktadır. Bu bölüm dahilinde Banka ve Kasalar tanımlanabilir ve işlemleri detaylı olarak incelenebilir. Çek ve senetlerin giriş ve çıkış işlemleri düzenlenebilir. Tüm bu işlemler birbirine entegre olarak çalışırlar.

İşlemler bölümünde;
. Kasa işlemleri bölümünden tahsilat, ödeme, kasalararası virman, elden çek ve senet tahsili, elden çek ve senet ödemesi yapılabilir.
. Banka işlemleri bölümünden, Gelen havale, giden havale, çek ödemesi, çek tahsili, kredi karı, bankadan para çekme ve bankaya para yatırma işlemleri yapılabilir.
. Çek Senet Bölümünden, Çek giriş bordrosu, takasa ve teminata çek çıkış bordrosu düzenlenebilir, çek ciro, çek tahsilatı, çek ödemesi, karşılıksız ve protestolu çek ve senet işlemleri yapılabilir.

Raporlar ve analizler alanından ise;
. Yapılacak tahsilat ve tediyelere ilişkin dökümler alınabilir.
. Kasa Banka ve çek–senetler ile ilgili detaylı raporlar alınabilir.

Cari Hesaplar

Cari hesap kartları ile tüm müşterilerin detaylı bilgileri, fatura, fabrika ve depo adresleri, yetkili bilgileri, vade ve ödeme bilgileri tanımlanır. Cari hareketleri, anlık bakiyeleri, risk bilgileri, evrak detaylarına kadar inilerek incelenebilir. İşlemler bölümünden açılış ve hareket fişleri oluşturulur.

Raporlar ve analizlerinden;
. Müşteri ve satıcıların bakiye durumu, hareketleri veya hareket görmeyen müşteriler dökülebilir.
. Borç yaşlandırma raporları oluşturulur.
. Ödeme ve tahsilatlarla ilgili detaylı analiz raporları oluşturulur.

Fatura

Tüm müşteri ve satıcılara; Açık ve kapalı olmak üzere mal satış, hizmet satış, iade alış, malzeme alış, alınan masraf ve malzeme iade faturalarının girişi yapılabilir. Stok modülü ile entegre çalışır. Stok modülünden oluşturduğunuz irsaliyeleri bu bölümden faturalayabilirsiniz, fatura kesildiğinde ise stok irsaliyesini otomatik yaratır. Hizmet kartları bu bölüm dahilinde oluşturulur.

Raporlar ve analizlerden;
. Satış ve Satınalma faturaları raporu dökülebilir.
. Hizmet hareket raporu dökülebilir.
. Faturalanmamış irsaliye listesi oluşturulur.

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe yönetimi ile tek düzen hesap planı çerçevesinde hesap planı tanımlanabilir. Tüm resmi defter dökümleri ile detaylı mizanlar alabilirsiniz. Açılış, mahsup ve tediye fişleri oluşturulabilir. Çeşitli rapor ve grafiklerle tüm muhasebe işlemleri detaylı olarak izlenebilir. Genel muhasebe yönetimi, ticari yönetim modülü ile tam muhasebe entegrasyonu özelliğine sahiptir. Her türlü hareket muhasebeye direkt olarak entegre edilebileceği gibi, istenilen hareketler daha sonra entegre edilmek üzere sınıflandırılabilir. Esnek veri tabanı yönetimi ile esnek birleştirilmiş birçok rapor alınabilmektedir. e-Beyanname, program içerisinden direkt maliyenin sistemine gönderilebilmekte; beyannamede olası değişiklikler web’den kolaylıkla update edilebilmektedir. Tek düzen hesap planı otomatik olarak açılabilir,

Sipariş Yönetimi

Sipariş modülü ile vermiş olduğunuz teklif, satış ve satınalma siparişlerinizin takibi yapılır. Verilen Teklifler Türkçe ve İnglizce olarak yazdırılabilir, mail olarak gönderilebilir, proforma fatura olark dökülebilir. Tekliflerde yapılan revizyonlar tarih sıralı tutulur istenildiğinde listelenir. Reddedilen tekliflere hazır listeden red sebebi seçilir. Onaylanan Teklifler otomatik olarak siparişe çevrilebilir. Siparişlerin durumu ve gecikmeler takip edilir. İstenildiğinde Tilcomp Ön Muhasebe programı ile entegre çalışır.

İnsan Kaynakları

Şirket çalışanlarının işe aday oldukları günden işten ayrılıncaya kadar tüm süreçleri organizasyon yapısı içinde takip eden sistemdir. Tek ekranda tüm bilgileri gösterebildiğinden pratik bir kullanıma sahiptir.
Organizasyon yapısı : Şirket içi hiyerarşi ve organizasyon yapısının tanımlandığı bölümdür
Genel Personel Bilgileri: Çalışanlarla ilgili detaylı bilgilerin bulunduğu bölümdür
Ücret Yönetimi: İş başlangıcından işten ayrılıncaya kadar hiyerarşik olarak ücret, prim ve ek ödemelerin takibinin yapıldığı bölümdür, istenildiğinde bordro modülü ile entegre çalışır.
Pozisyon Yönetimi: Kronolojik olarak şirket içinde çalışılan bölüm ve departmanların izlendiği bölümdür
İzin Yönetimi: Senelik ve diğer izinlerin takibinin yapıldığı bölümdür
Seyahat ve Harcırah Yönetimi: Seyahat bilgilerinin girildiği bölümdür, seyahat harcırahlarının takibi yapılır.
Eğitim Yönetimi: Çalışanların çalıştıkları departmanlar bazında almaları gereken eğitim, seminer planlamasının ve takibinin yapıldığı bölümdür
Zimmet Yönetimi: Çalışanlara zimmetlenen eşya ve demirbaşların takibinin yapıldığı bölümdür. Performans Takibi ve Şikayet Yönetimi: Performans değerlendirme raporlarının girildiği, personel hakkındaki şikayetlerle ilgili vaka oluşturulup değerlendirildiği bölümdür.
Sağlık Yönetimi: İş başlangıcından ayrılıncaya kadar sağlıkla ilgili tüm bilgilerin girildiği bölümdür. Potansiyel aday veritabanı mevcuttur.

Bordro

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere göre hazırlanmış çalışanların puantaj bilgilerinin girildiği ve ücret bordrolarının hesaplandığı modüldür. Personel bordrolarının hazırlanması her personel için ayrı veya toplu puantaj verilerek yapılabilir. PDKS’den gelen puantaj bilgileri sisteme aktarılabilir. Ücret ve ödenekler netten brüte hesaplanabilir. Geriye dönük bordrolar aylık veya toplam olarak alınabilir.

İşletme Defteri

İşletme Defteri tutma esasına göre çalışan kuruluşlarda yürütülen faaliyetlere ilişkin mal ve hizmet alım/satımlarının kayıt altına alınmasını, işletmenin sahip olduğu demirbaşların işlenmesini ve gerekli amortismanlarının ayrılmasını ve bu bilgilerin muhasebeleştirilmesini sağlayan oldukça pratik bir çözümdür.

İşletme Defteri Programı, gelir ve giderler için hizmet kodlarını kullanırken, ticari olarak alınan ve/veya satışı yapılan mallar için stok kavramını getirir. Mal ve hizmet hareketleri ile demirbaşlara ait amortismanlar programa süratli bilgi girişine imkan sağlayan fişlerle işlenir.

Gelir & Gider durumu, İşletme hesap özeti, İşletme Defteri, KDV raporu gibi dökümler alınabilir. Gelir Geçici Vergi Beyannamesi ve KDV Beyannamesi programdaki kayıtlara göre otomatik olarak oluşturulur.