Yönetim Danışmanlık

Anasayfa / Hizmetler / Yönetim Danışmanlık

Tilcomp Yönetim Danışmanlığı, kuruluşların verimliliğini kalıcı olarak artırmak ve daha iyi yönetilmelerini sağlamak amacıyla tüm yönetim konularında verilen profesyonel bir destek hizmetidir.

Günümüz ekonomik yaşamında, bir danışmanla çalışmak, olağan bir durumdan öte bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri, değişen ekonomik yapı; iç ve dış pazarlar arasındaki ilişkilerin artması ve hızlı gelişen teknoloji, buna bağlı olarak rekabet ortamının çetinleşmesi ve pazarın daralmasıdır.

Yönetim Danışmanlık hizmeti, sözkonusu işletme dışından, yönetim sorumluluğu bulunmayan, iş süreçlerinde deneyimli, objektif düşünme ve değerlendirme yeteneğine sahip, lider, eğitici, iş ahlakı ve dürüstlük ilkeleri olan bağımsız ve profesyonel kişi veya kurumlar tarafından sağlanmalıdır.

Genellikle firmalar ekonomik performanslarını artırmak için yardıma ihtiyaçları olduğunda yönetim danışmanına başvururlar. Bir şirketin ekonomik performansının iyileştirilmesi, pazarlamada, maliyetlerde, üretimde, organizasyon ya da yönetimde olumlu değişikliklerle gerçekleştirilebilir. Bu nedenle şirketin yönetimi ile ilgili danışmanlık, yönetim danışmanlığının sadece bir unsurudur.

Yönetim Danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin bazıları aşağıda belirtilmiştir.

• Kurumsal kültür oluşturma.
• Hedeflerle işletme yönetimi uygulaması.
• Stratejik yönetim teknikleri geliştirme.
• Uluslararası pazarlara hazırlık.
• Rekabet gücünü artırma.
• Fizibilite çalışmaları hazırlama.
• Müşteri ve çalışan memnuniyeti oluşturma.
• Bölümler arası iletişimin artırılması.
• Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları.
• Etkili denetim ve kontrol mekanizmaları oluşturma.
• İç organizasyonu güçlendirme ve geliştirme.
• Finansal kaynak alanlarını artırma.
• Müşteri portföyünün geliştirilmesi.
• Çalışma ortamının iyileştirilmesi.