Yazılım Proje Danışmanlık

Anasayfa / Hizmetler / Yazılım Proje Danışmanlık

Tilcomp Yazılım Proje Danışmanlık, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin istekleri doğrultusunda; tamamen kuruluşa özel olarak sıfırdan tasarlanıp oluşturulan profesyonel bir yazılım hizmetidir.

Yazılım projeleri doğasından kaynaklanan bir karmaşıklığa ve riske sahiptir. Karmaşık projeler de dikkatli bir planlama ve risk yönetimi gerektirir. Planlamada amaçlar anlaşılır ve belirgin, gereksinimler doğru ve tam olmalıdır. Yazılım Projelerinde önem verilmesi gereken bir çok nokta vardır ve bunlar proje yönetiminin, dolayısıyla ortaya çıkan yazılımın performansını belirler.

Bu nedenle yazılımın zamanında ve istenilen niteliklerle bitirilmesi projenin iyi yönetilmesine bağlı olacaktır. Başlangıcı ve bitişi belirli olan bir zaman aralığında, müşterinin istediği özelliklerde bir yazılımı, belirli kaynakları kullanarak üretmek gerekir. Buna göre atılması gereken ilk adım proje amacının ne olduğunu belirlemektir. Amaçtan kasıt müşterinin sürenin sonunda beklediğinin ne olduğunun netleştirilmesidir. Yazılımın özelliklerinin toplamı, projenin amacını oluşturur.

Sonraki adımda belirtilen zaman içerisinde istenilen özellikleri oluşturabilmek, amaca ulaşabilmek için kaynak planlaması yapılır. Hangi kaynağın, ne zaman, nerede ve nasıl kullanılacağına karar verilir.

Proje planı tamamlandıktan sonra sıra uygulamaya gelir. Burada uygulama sırasında gerekirse planda düzenlemeler yaparak atanmış kaynaklarla ve planlanan sürede projenin bitirilmesi için çaba harcanır.

Yazılım Süreci Adımları

Sistem Analizi

Projeden sorumlu sistem analisti ve ekibi, Müşteri tarafından belirlenen proje yöneticisi ile birlikte tüm projeyi baştan sona götürür. İş süreleri ayrıntılı olarak incelenir; işi yapan kişinin anlattığı ile işi uygulaması arasında fark olmamasına dikkat edilir. Yazılım sürecinin en temel aşamasıdır.

Kodlama

Yazılımın başlangıç ve bitişi arasındaki iş süreçlerini gözönünde bulundurarak satranç oyuncusu mantığı ile tüm algoritmalar oluşturulur ve yazılımın mantığı bu aşamada şekillendirilir.

Test ve Düzeltme

Kodlamadan sonra her aşamada örnek ve gerçek verilerle farklı testler kademeli olarak uygulanır.

Devreye Alma ve Eğitim

Test sonuçlarına göre yazılımın hatasız çalıştığından emin olduktan sonra devreye alınır ve kullanıcıların eğitim aşamasına sıra gelir.
Tüm bu adımların öngörülene uygun olarak yürütülmesi proje yönetiminin tamamını oluşturur.
İyi planlanmış projeler etkin olarak denetlenebilir, gelişimi izlenebilir ve çalışanlarına gereksinim duyacakları desteği sağlar. Proje, zaman, bütçe ve diğer hedeflere erişim yönünden denetlenmelidir. Bu denetimin gerçekleştirilebilmesi; projenin gerçek durumunun belirler ve bu yönde önlem alınabilmesini sağlar.
Yazılım geliştirme yaratıcılık, akıl, girişimcilik, ısrarcılık ve güdülenim (motivasyon) gerektirir. Bu özelliklerin tümü insan odaklıdır. Eğitim, moral, takım iletişimi ve çalışma ortamının da önemi çok büyüktür. Proje yöneticisi ve teknik ekibin yetenekli ve deneyimli olduğu, kritik görevlerde uzman personelin yer aldığı ve tüm bu sayılanları kalite şemsiyesi altında gerçekleştirebilen proje gruplarının başarı şansı daha yüksektir. Ayrıca üst yönetimin projeyi ne kadar sahiplendiği ve bunu çalışanlara ne kadar anlatabildiği projenin başarısı ile doğrudan ilişkilidir.