Sürdürülebilirlik

Anasayfa / Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Tilcomp Yazılımları Etkin, Güvenilir, İşlevsel, Ulaşılabilir ve artık Çevre Dostu.

Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin bilincinde olarak 2015 yılında Tilcomp yazılım olarak sürdürülebilirlik politikalarını belirledik. Bu doğrultuda 2016 yılından başlayarak sürekli çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik politikamızın hedeflerini 3 aşamalı olarak belirledik.

1. Tilcomp çalışma ortamı.
2. Yazılımlarımızın kurulum, eğitim ve destek süreçleri.
3. Yazılımlarımız yani ürünlerimiz.

Hedeflerimizin büyük bir çoğunluğunu 2021 yılı başında tamamlamış olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da yaptıklarımız ile yetinmeyip çevre ve sürdürülebilirlik adına daha iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Tilcomp Çalışma Ortamı:

Yazılımlarımızın geliştirildiği ortamın çevreci ve sürdürülebilir bir ortam haline getirmek ilk hedefimizdi. Bu doğrultuda binamız, ekipmanlarımız ve çalışanlarımızın çevreci yaşamı hayat tarzı haline getirecek adımlar attık.

• Binamızın dış cephe ve çatı izolasyonunu tamamladık.
• Tüm sifon, musluk ve bataryalarımızı su tasarruflu olanlar ile değiştirdik.
• Çatımızdaki yağmur suyu giderleri kanalizasyona bağlı idi, bunları yağmur suyu toplama kanallarına aktardık.
• Şirketimizde bulunan klima, buzdolabı, çay kahve makinası gibi elektrikli aletlerin hepsini minimum A+ elektrik tüketim sınıfında bulunan yenileri ile değiştirdik.
• Aydınlatma sistemimizi genel aydınlatmadan düşük sarfiyatlı led lambalı ve bölgesel aydınlatmaya çevirdik.
• Yüksek elektrik tüketimli masaüstü bilgisayarlarımızı, düşük elektrik tüketimli işlemcili ve SSD diskli taşınabilir modeller ile yeniledik.
• Mesai sonlarında bilgisayarlarımızı uyku modu yerine artık kapatıyoruz, ikinci monitörlerimizi de kapatmayı unutmuyoruz.
• Kullanmadığımız şarj aletlerini elektrik fişinden çekiyoruz.
• Broşür, katalog, takvim, bloknot gibi tanıtım ürünlerini artık bastırmıyoruz.
• E-fatura sistemine gönüllü geçerek fatura kağıdı ve kargo poşeti kullanımımızı %95 azalttık.
• Basılı saklanması zorunlu olmayan tüm belge ve dokümanları elektronik ortamda saklıyoruz.
• Araçlarımızı hibrid ve AdBlue özelliği olan düşük yakıt tüketimli ve CO2 emisyonu düşük modeller ile yeniledik. Elektrik dolum istasyonlarının yaygınlaşması ile bir sonraki değişimde tamamen elektrikli araçlara geçiş kararı aldık.
• Tüm akü, batarya ve pilleri geri dönüşüme gönderiyoruz.
• Tüm elektrikli veya elektronik atıklarımızı geri dönüşüme gönderiyoruz.
• Tehlikeli olmayan ve geri dönüştürülebilir tüm atıklarımızı geri dönüşüme gönderiyoruz.
• Çay, kahve ve yiyecek atıklarımızdan kompost üretmek için çalışmalara başladık.

Kurulum, Eğitim ve Destek Süreçlerini:

Fosil yakıt tüketimimizi ve dolayısı ile karbon ayak izimizi azaltmak (CO2 emisyonu) adına harekete geçtik. Bu hedefte yaptıklarımız.

• Kurulum ve destek işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için ekibimizi eğittik ve altyapı yatırımlarımızı tamamladık. Artık bu işlemlerin %90’nını uzaktan yapar duruma geldik.
• Sistem analizi ve geliştirme toplantılarını uzaktan yapma kararı almıştık ama bu konuda müşterilerimizde bir direnç oluşmuştu, pandemi sayesinde bu direnç de kırıldı, artık toplantılarımızın %70 ini video konferans sistem ile yapıyoruz. İleride bu oranı arttırmayı hedefliyoruz.
• Çalışanlarımız şirkete gelme zorunluluğu olmadığı durumlarda dilerlerse evden çalışabiliyorlar, bu konuda altyapımızı oluşturduk.

Yazılımlarımız:

Yazılımlarımızı çevreci hale getirmek üzere çalışmalara başladık. Bu süreçteki hedefimiz yazılımlarımızın kullanıldığı bilgisayarlarda ve veri saklama merkezlerinde ulaşılabilecek en düşük enerji tüketimini sağlamak, ayrıca yazılımlarımızı kullanan son kullanıcıları bilinçlendirmek. 2020 yılı başından itibaren tüm yazılımlarımızı aşağıdaki kriterlere uygun geliştirdik.

• Yazılımlarımızın tasarımında işlem sayısını en az düzeyde tutabilecek algoritmalar geliştirmeyi hedef haline getirdik.
• Veri tabanı tasarımında saklanan verinin tekrarına ihtiyaç duyulmayacak tasarımlar oluşturmaya başladık.
• Çok az kullanılan veya eski verilerin mevcut sistemden ayırarak arşiv dosyalarında saklamaya başladık, bu sayede veri işleme sürecinde işlem sayıları ve süreleri ciddi azaldı.
• Yazılımlarımızın eski ve yeni sürümlerini sürekli performans, güvenilebilirdik, etkinliğin yanı sıra sürdürülebilirlik açısından test ederek karşılaştırıyoruz ve daha iyisini yapmak için ArGe departmanımız sürekli çalışıyor.
• Rapor, form, fiş gibi yazdırılan belgeler artık direk yazıcıya göndermiyoruz, PDF formatında açıyoruz. Kullanıcılar dilerlerse yazdırmak yerine elektronik ortamda inceleyebiliyor ve saklayabiliyorlar.
• Tüm yazdırılan belgelerde geri dönüşüm işaretini bulundurmayı standart hale getirdik.

İş Etiği Kurallarımız

Tilcomp, İş Etiği Kurallarını kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görmektedir.

Şirketin; çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, diğer menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilerinde dürüstlük, sorumluluk bilinci ve haklara saygı esastır. Şirketimiz kurumsal bir vatandaş olarak toplumsal ve ekonomik hayattaki rolünün bilincinde olup, faaliyetlerini sürdürürken toplumun ve ekonominin gelişmesi amacını da göz önünde bulundurmaktadır.

Bu çerçevede, 'Kurumsal Yönetim' ilkelerini benimseyen Şirketimizin etik kuralları aşağıdaki gibidir:

Dürüstlük

Kurum dışı ve kurum içi tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibi esastır.

Gizlilik

Şirket bünyesindeki her çalışan; ilişkili kişi ve kurumlar ve diğer çalışanlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğinin bilincindedir ve bunları saklamak zorundadır. Bu tür bilgiler yalnızca işin ve görevin gerektirdiği profesyonel amaçlarla yasa ve mevzuata uygun olarak kullanılır ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşılır. Bu yükümlülük, çalışanların Şirket ile ilişkisinin sona ermesi halinde de devam eder.

Konumu gereği Şirketçe sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

Tilcomp çalışanlarına ve tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerin korunmasına özen gösterir. Tilcomp, çalışanlarına ait bu kişisel bilgileri amacı dışında kullanmaz ve çalışanlarının özel yaşantısına müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim olduğu durumlarda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kişilerce amaçları doğrultusunda kullanılır.

Herhangi bir nedenle şirket personelinin şirketten ayrılması durumunda da görev ve pozisyon nedeniyle sahip olunan her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunması ve bunların ileride Şirket aleyhinde kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir. Çalışanlar ve Şirketin iş ilişkileri nedeniyle bilgi paylaştığı avukatlarının, bağımsız denetçilerinin, vergi danışmanlarının, kredi kuruluşları vb. kurumların gizlilik kurallarına tabi olduklarına ilişkin ve söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüklerine ilişkin ayrıca sözleşme yapılmaktadır.

Çıkar Çatışması

Bireysel çıkarlar ile Şirket veya ilişkili kişi ve kurumların çıkarlarının çatışabileceği durumlar gözetilir ve önlenir. Şirket çalışanları görevlerini yerine getirirken, kurumun öz çıkarlarını her şeyden üstün tutar, kurum kaynaklarını veya itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket çalışanları; kurumun kaynaklarını kötüye kullanmamaya, Şirket'in adını ve saygınlığını korumaya azami özeni gösterir.

Sorumluluklarımız

Şirket, müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçi ve iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye, tüm paydaşlara ve topluma karşı aşağıda sıralanan sorumlulukları yerine getirmeye azami özeni gösterir.

Yasalara ve Mevzuata Uyum

Şirket, personel ve müteahhitleri her türlü faaliyetinde gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve mevzuatına uygun hareket etmek zorundadırlar. Şirket personel ve müteahhitlerinin, faaliyet gösterilen tüm pazarlarda şirket nam veya hesabına, mali veya ayni şekilde siyasi bağış veya katkıda bulunmaları yasaktır. Herhangi bir ad ve nam altında, herhangi bir şekilde rüşvet almak ve vermek yasaktır. Şirket işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için resmi otoritelere her türlü ödemenin yapılması yasaktır.

Görevin özel çıkarlar için kötüye kullanılması yolsuzluk olarak kabul edilir ve yasaktır. Bu faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar düzenli ve eksiksiz olarak tutulur ve muhafaza edilir. Şirket tarafından kamuya açıklanacak ve yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum, mali tablo ve dipnotlar yasalara, mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak azami titizlikle doğru ve şeffaf olarak hazırlanır.

Müşterilere Karşı

Şirket çalışanları işini yaparken, müşterilerin beklentilerinin karşılanması ve iş kalitesi ile memnun edilmeleri gerektiğinin bilincindedir. Müşterilerle ilişkilerde profesyonel bir şekilde dürüstlük ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, onların ihtiyaçlarını anlamak için çaba gösterilir, yardımcı olabilmek için içten, istekli ve saygılı davranılır.

Çalışanlara Karşı

Şirket, çalışanlarına tarafsız, önyargısız ve adil davranır, bütün çalışanların sağlıklı, güvenli ve verimli bir iş ortamında çalışması için gereken özeni gösterir. Tüm çalışanlara gerek işe almada ve gerekse kariyer gelişiminde ırk, din, cinsiyet, görev ve unvana bakmaksızın fırsat eşitliği tanınır. Çalışanların performansına olumlu katkıda bulunması amacıyla kişisel gelişimleri için gerekli imkanların sağlanmasına özen gösterilir. Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir.

Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı

Şirket, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara dürüst, adil, saygılı ve iyi niyet kuralları çerçevesinde davranır, yasal yükümlülüklerini yerine getirir.

Rakiplerimize Karşı

Şirket, faaliyet gösterdiği sektörlerin gelişmesi, sektörde faaliyet gösteren tüm Şirketlerle beraber ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin devamı konusunda titiz davranır. Rakiplere karsı haksız rekabetten kaçınır, adil rekabet koşulları gözetilerek etik kurallar çerçevesinde hareket edilir.

Çevreye ve Topluma Karşı

Şirket, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder, çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler. Çalışanların, müşterilerin ve faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınılır. Faaliyet gösterilen iş alanında çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket edilir ve çevre kirliliğini önleyici tedbirler alınır. Doğal kaynakların tüketimi asgari düzeyde tutulur. Topluma olan sorumluluklar çerçevesinde eğitime ve hayır işlerine yönelik faaliyetlere, çevre bilinci ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalara, kamu yararına olan aktivitelere, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek verilir. Şirket, yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, toplum yapısına uyum gösterir ve sosyal çevre üzerinde olumsuz etki yapabilecek unsurlardan kaçınır.

Tilcomp Çevre Politikası

Yürürlükteki çevreyle ilgili tüm yasa ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerimizi devam ettirir, yasal düzenlemelerin ötesinde uygulamalar geliştiririz.

İklim değişikliği ile ilgili farkındalığın artmasına ve mücadelenin geliştirilmesine önem veririz. Bu kapsamda enerji tüketimi ve yoğunluğunu, sera gazı emisyonlarımızı azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak için çalışırız.

Başta su olmak üzere doğal kaynakları verimli kullanırız.

Hava emisyonlarımızı yasal gereklilikler çerçevesinde yönetiriz.

Atık yönetimini geliştirerek kaynağında atık oluşumunu engellemeyi, daha az atık üretmeyi ve geri dönüşüm oranlarını arttırmayı hedefleriz.

Atık sularımızı yasal çerçeveler içerisinde deşarj ederiz. Su kalitesini uluslararası standartlara uygun olarak iyileştiririz.

Çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmayı ve performansımızı sürekli geliştirmeyi hedefleriz.

Çevresel performans konusunda ölçülebilir hedefler belirler, performansımızı bu hedeflere göre iyileştiririz.

Şirket genelinde çevre bilincini geliştirmeyi hedefleriz. Çalışanlarımızın, tüm iş ortaklarımız ve müşterilerimizin çevresel farkındalığını arttırmak için çalışırız.

Başta çalışanlarımız ve iş ortaklarımız olmak üzere birlikte çalıştığımız tüm iş ekosistemini çevresel sorumlulukla faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde teşvik ederiz.

Tedarikçilerimizi seçerken çevresel performanslarını göz önünde bulundururuz.

Hedeflerimize ulaşmak için tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarını alırız.